Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Göktürk, 1950’li yıllarda İsviçreli ünlü botanikçi Huber Morath tarafından Phaselis Antik Kenti içinden toplanan “Lathyrus Phaselitanus” adlı bitkinin dünyada sadece bu Ören yeri içinde yetiştiğini söyledi

 

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ra-mazan Göktürk, sahip olduğu 9 bin 300 bitki türünden 3 bin 200’ü endemik olan Türkiye’de her sekiz günde yeni bir tür keşfedildiğini bildirdi.Doç. Dr. Ramazan Göktürk, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sahip olduğu 9 bin 300 bitki türü ile flora açısından oldukça zengin bir ülke olduğunu kaydetti. Avrupa kıtasının tamamında 12 bin bitki türü olduğuna değinen Göktürk, Türkiye’deki bitki türlerinin 3 bin 500-4 bin kadarının da Antalya sınırları içinde yetiştiğini vurguladı.Türkiye’deki bitki türlerinden 3 bin 200’ünün “endemik” olduğuna işaret eden Göktürk, Antalya’da da 600 endemik bitki türü bulunduğunu anlattı. Göktürk, “Dünyada sadece Antalya’da yetişen 200’e yakın bitki türü var” dedi.

Endemik türlerin korunmasının önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Göktürk, Türkiye’de tespit edilen endemik türlerin büyük bölümünün risk altında olduğunu bildirdi. Turizm faaliyetleri ve hızlı kentleşmenin endemik türler için risk oluşturduğuna dikkati çeken Göktürk, ayrıca orman yangınları nedeniyle endemik türlerin risk taşıdığını ifade etti. Göktürk, endemik türleri yok olmaya karşı korumak üzere topladıkları tohumları İzmir Menemen’deki tohum bankasına gönderdiklerini açıkladı.

“Keşfetmediğimiz daha çok tür var”

Doç. Dr. Göktürk, 1950 yılına kadar Türkiye’de floristik çalışmaların hep ya-bancılar tarafından yapıldığına işaret etti. Türk botanikçilerin 1950’lerden sonra bu alanda çalışma yapmaya başladıklarını an-latan Göktürk, özellikle son yıllarda yürütülen bilimsel araştırmaların yüzde 70-80’inin Türk botanikçiler tarafından yapıldığını ifade etti.Türkiye’nin tür çeşitliliği anlamındaki zenginliğinin altını çizen Göktürk, “Öyle bir zenginliğimiz var ki topraklarımızda, henüz keşfetmediğimiz çok sayıda tür bulunuyor. Bilim insanlarımızın çalışmasıyla artık her sekiz günde Türkiye’den yeni bir tür tanıtılır hale geldi. Bunun yanında Türkiye’nin gidilemeyen daha o kadar çok yeri var ki özellikle doğuda… Buralara da gidilse tür sayısının daha da artacağını düşünüyorum” diye konuştu.Göktürk, Türkiye’de sistemli şek-ilde çalışan botanikçi sayısının yaklaşık 200 olduğunu kaydetti.

“Dünyada sadece Phaselis’te yetişen bitki var”

Doç. Dr. Ramazan Göktürk, 1950’li yıllarda İsviçreli ünlü botanikçi Huber Morath tarafından Phaselis Antik Kenti içinden toplanan “Lathyrus Phaselitanus” adlı bitkinin de dünyada sadece bu Ören yeri içinde yetiştiğini söyledi.Boyu bir metreye kadar uzayabilen bir baklagil türü olan Lathyrus Phaselitanus’un meyvelerinin hayvanlar ve insanlar için zehirli olduğuna dikkati çeken Göktürk, bitkinin nisan ve mayıs aylarında meyve verdiğini anlattı. Bitkinin Phaselis Antik Kenti dışında görülmediğini belirten Göktürk, “Phaselis dışında görülmediği için yerleşimi dar ve tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” diye konuştu.

Kaynak: Phaselis.Org